Trường TH Tràng Xá tổ chức Lễ khai giảng năm học mới ngày 5/9/2016